Xeramic Bremserens, a 500ml

kr 45,90

På lager

Beskrivelse

Perfekt for å rense skiver, klosser, caliper og alle andre steder man skal ha vekk fett. Godt trykk for ekstra god vask.

Fare
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Gir alvorlig øyeirritasjon. Irriterer huden. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Ekstremt brannfarlig aerosol.

Tilleggsinformasjon

Mengde